banner 52
Slide 1 Hải Phong JSC
Slide 2 Hải Phong JSC
Slide 3 Hải Phong JSC
Lịch tuyển dụng
Thời hạn SL Giới tính Độ tuyển Nghề tuyển
27/09/2017 Hot 6 Nam 20 - 32 Xây dựng
30/09/2017 Hot 6 Nam 20 - 30 Cơ Khí
25/09/2017 Hot 6 Nam 20 - 28 Mạ Kim Loại
10/10/2017 Hot 6 Nam 20 - 27 Xây dựng
26/09/2017 Hot 6 Nữ 20 - 30 Thực phẩm
27/09/2017 Hot 6 Nam 27 - 37 Chăn nuôi
30/10/2017 Hot 6 Nam 20 - 30 Sửa chữa ô tô
26/09/2017 Hot 12 Nam/Nữ 20 - 25 Chế biến thủy sản
27/09/2017 45 Nam 21 - 30 Đúc

Hải Phong liên kết với các trường ĐH & CĐ

Trường - Đối tác 1 Trường - Đối tác 2 Trường - Đối tác 3 Trường - Liên kết 4 Trường - Liên kết 5 Trường - Liên kết 6 Trường - Liên kết 7 Trường - Liên kết 8 Trường - Liên kết 9 Trường - Liên kết 10 Trường - Liên kết 11 Trường - Liên kết 12 Trường - Liên kết 10 Trường - Liên kết 13 Trường - Liên kết 14 Trường - Liên kết 15

Công ty Nhật Bản

Đối tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3 Đối tác 4 Đối tác 5 Đối tác 6