Tuyển dụng

Số lượng cần tuyển: 75 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 20 - 28 tuổi

Ngày sơ tuyển: 23/04/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 15/05/2018

Số lượng cần tuyển: 6 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 20 - 26 tuổi

Ngày sơ tuyển: 18/04/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 25/04/2018

Số lượng cần tuyển: 6 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 20 - 25 tuổi

Ngày sơ tuyển: 08/04/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 17/04/2018

Số lượng cần tuyển: 6 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 18 - 30 tuổi

Ngày sơ tuyển: 05/04/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 12/04/2018

Số lượng cần tuyển: 150 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 20 - 27 tuổi

Ngày sơ tuyển: 15/03/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 10/04/2018

Số lượng cần tuyển: 12 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam/Nữ

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

Ngày sơ tuyển: 30/03/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 09/04/2018

Số lượng cần tuyển: 12 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam/Nữ

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

Ngày sơ tuyển: 30/03/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 09/04/2018

Số lượng cần tuyển: 3 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 22 - 26 tuổi

Ngày sơ tuyển: 17/03/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 27/03/2018

Số lượng cần tuyển: 90 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

Ngày sơ tuyển: 13/03/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 23/03/2018

Số lượng cần tuyển: 9 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 18 - 35 tuổi

Ngày sơ tuyển: 06/03/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 16/03/2018