Tuyển dụng

Số lượng cần tuyển: 6 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 18 - 26 tuổi

Ngày sơ tuyển: 10/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 26/07/2018

Số lượng cần tuyển: 6 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 18 - 26 tuổi

Ngày sơ tuyển: 10/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 26/06/2018

Số lượng cần tuyển: 27 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 20 - 25 tuổi

Ngày sơ tuyển: 01/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 20/06/2018

Số lượng cần tuyển: 9 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 21 - 27 tuổi

Ngày sơ tuyển: 11/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 18/06/2018

Số lượng cần tuyển: 110 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 21 - 27 tuổi

Ngày sơ tuyển: 01/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 15/06/2018

Số lượng cần tuyển: 6 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 21 - 26 tuổi

Ngày sơ tuyển: 03/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 13/06/2018

Số lượng cần tuyển: 120 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 22 - 27 tuổi

Ngày sơ tuyển: 01/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 10/06/2018

Số lượng cần tuyển: 6 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 20 - 28 tuổi

Ngày sơ tuyển: 22/05/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 02/06/2018

Số lượng cần tuyển: 9 người

Thời hạn hợp đồng: ---

Giới tính:: Nữ

Độ tuổi: 22 - 30 tuổi

Ngày sơ tuyển: 05/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 05/06/2018

Số lượng cần tuyển: 9 người

Thời hạn hợp đồng: 3 năm

Giới tính:: Nam

Độ tuổi: 22 - 30 tuổi

Ngày sơ tuyển: 05/06/2018

Ngày tuyển trực tiếp: 05/06/2018


DMCA.com Protection Status