fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng thực tập sinh gia công cơ khí

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 20-20 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2022-9-5

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-9-30

Xem chi tiết
Tuyển dụng ngành thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 18

Độ tuổi: 20 - 26 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam- Nữ

Ngày sơ tuyển: 2022-9-5

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-9-30

Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân sự Kiểm tra máy móc

Số lượng cần tuyển: 3

Độ tuổi: 20-25

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2022-9-5

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-9-30

Xem chi tiết
Tuyển dụng ngành gia công cơ khí

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 20 - 28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2022-9-5

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-9-30

Xem chi tiết