fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NGÀNH GIA CÔNG CƠ KHÍ

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20-29 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2021-5-4

Ngày tuyển trực tuyến: 2021-5-31

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH KIỂM TRA MÁY MÓC

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 21-26 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2021-5-10

Ngày tuyển trực tuyến: 2021-5-31

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NGÀNH SẢN XUẤT

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20 - 28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2021-1-10

Ngày tuyển trực tuyến: 2021-11-15

Xem chi tiết
Tuyển dụng ngành Hàn bán tự động

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2021-5-15

Ngày tuyển trực tuyến: 2021-5-31

Xem chi tiết