fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

Delica Food group tuyển dụng ngành chế biến

Số lượng cần tuyển: 66

Độ tuổi: 21 - 27 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-2-16

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-2-26

Xem chi tiết
Hitachi tuyển dụng ngành điện tử – Đợt 3

Số lượng cần tuyển: 90

Độ tuổi: 21 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 Năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-3-5

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-3-18

Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm May

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 18-35 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-3-7

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-3-17

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành Nông Nghiệp

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: Dưới 28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-3-9

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-3-19

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-3-15

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-3-25

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thời trang

Số lượng cần tuyển: 45

Độ tuổi: 18-35 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-3-3

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-3-13

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh sản xuất trong công xưởng

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-2-17

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-2-27

Xem chi tiết
Tuyển dụng Gia công nội thất

Số lượng cần tuyển: 3

Độ tuổi: 21 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-2-15

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-2-22

Xem chi tiết
Tuyển dụng đóng gói công nghiệp

Số lượng cần tuyển: 18

Độ tuổi: Dưới 28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-2-15

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-2-22

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành cơ khí

Số lượng cần tuyển: 3

Độ tuổi: 20-30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-2-23

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-2-28

Xem chi tiết