fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng thực tập sinh ngành cơ khí

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 20 - 28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-1-8

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-1-15

Xem chi tiết
Hitachi tuyển dụng ngành điện tử

Số lượng cần tuyển: 80

Độ tuổi: 21 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 Năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-1-9

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-1-15

Xem chi tiết
TOSHIBA tuyển dụng

Số lượng cần tuyển: 120

Độ tuổi: 21-27 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 -5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-1-10

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-1-15

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh gia công cơ khí

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-1-8

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-1-15

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành cơ khí

Số lượng cần tuyển: 42

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam - Nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-12-15

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-12-25

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thủy sản

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 20-30

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2018-12-11

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-12-21

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành công nghệ oto

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 22 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2018-12-10

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-12-18

Xem chi tiết