fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

Honda Lock tuyển dụng

Số lượng cần tuyển: 60

Độ tuổi: 22-29 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 Năm

Giới tính: Nam - Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-5-13

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-23

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành xây dựng

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 18-30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-4-26

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-17

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành sản xuất trong công xưởng

Số lượng cần tuyển: 3

Độ tuổi: 18 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-5-6

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-13

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành cơ khí

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 21-26 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-5-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-10

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 18

Độ tuổi: 20-27 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-5-9

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-16

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 21-26 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-4-22

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-1

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành xây dựng

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: Từ 18 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-4-26

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-17

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành sản xuất

Số lượng cần tuyển: 18

Độ tuổi: 22-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam - Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-4-15

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-4-23

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh sản xuất trong công xưởng

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 18 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam - Nữ

Ngày sơ tuyển: 2019-4-26

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-13

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành xây dựng

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 20-30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2019-5-19

Ngày tuyển trực tuyến: 2019-5-29

Xem chi tiết