Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng thực tập sinh ngành công nghệ thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-6-28

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-8

Xem chi tiết
Tuyển dụng Thực tập sinh ngành điện tử

Số lượng cần tuyển: 60

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 1 Năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-7-14

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-24

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành nông nghiệp

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 20-25 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2018-7-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-10

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 18

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-7-4

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-11

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành dịch vụ

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-7-14

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-24

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành cơ khí

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 23-26 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-7-12

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-23

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành xây dựng

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2018-7-3

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-10

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thủy sản

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 18-26

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-6-20

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-6-26

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh hàn bán tự động

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20-27 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2018-7-4

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-12

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành Nông Nghiệp

Số lượng cần tuyển: 3

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2018-7-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-7-10

Xem chi tiết