fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng ngành may mặc

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 20 - 27 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2021-1-27

Ngày tuyển trực tuyến: 2021-1-31

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh đóng gói thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 3

Độ tuổi: 20 - 27 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2021-1-20

Ngày tuyển trực tuyến: 2021-1-30

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NGÀNH SẢN XUẤT

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20 - 28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2021-1-10

Ngày tuyển trực tuyến: 2021-11-15

Xem chi tiết