fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng thực tập sinh ngành cơ khí

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 22 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2018-8-28

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-8-28

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thủy sản

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 18-25 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-8-26

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-9-6

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành chăn nuôi

Số lượng cần tuyển: 3

Độ tuổi: 20 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-8-13

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-8-23

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành chăn nuôi

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20 - 29 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-8-13

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-8-23

Xem chi tiết