fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng thực tập sinh ngành chế biến

Số lượng cần tuyển: 120

Độ tuổi: 21-27 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-10-29

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-11-26

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: nữ

Ngày sơ tuyển: 2018-10-31

Ngày tuyển trực tuyến: 2018-11-8

Xem chi tiết