fbpx

Chúng tôi đang tuyển dụng

Tuyển dụng thực tập sinh cho tập đoàn Prime Delica

Số lượng cần tuyển: 20

Độ tuổi: 20 - 26 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành lắp ráp thiết bị điện tử

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20 - 28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20 - 25 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
Tuyển dụng ngành Hàn bán tự động

Số lượng cần tuyển: 6

Độ tuổi: 20 -28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ NGÀNH LẮP RÁP MÁY

Số lượng cần tuyển: 3

Độ tuổi: 20-28 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
Tuyển dụng ngành thực phẩm

Số lượng cần tuyển: 36

Độ tuổi: 20 - 26 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 - 5 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
Tuyển thực tập sinh Lắp ráp thiết bị điện tử

Số lượng cần tuyển: 12

Độ tuổi: 21-26 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nữ

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân sự Kiểm tra máy móc

Số lượng cần tuyển: 18

Độ tuổi: 21-23

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
Tuyển dụng thực tập sinh ngành công nghệ ôtô

Số lượng cần tuyển: 9

Độ tuổi: 20 - 29 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết
Tuyển dụng nhân sự Hàn bán tự động

Số lượng cần tuyển: 30

Độ tuổi: 21 - 30 tuổi

Thời gian hợp đồng: 3 năm

Giới tính: Nam

Ngày sơ tuyển: 2022-8-1

Ngày tuyển trực tuyến: 2022-8-31

Xem chi tiết