fbpx

Cha- Hải Phong JSC tiễn xuất cảnh

CHA ! Xa xôi góc bể chân trời Sụt xùi mưa đổ nhớ người Cha yêu Cha tôi vất vả sớm chiều Thương con tần tảo không điều kêu ca Trăm công ngàn việc ở nhà Mặt Cha giờ nổi...

31/05/2018