fbpx

Đông Du Mới – Đi để trở về – Hải Phong JSC

Trích đoạn video giới thiệu về trung tâm đào tạo của Hải Phong nói về chương trình Đông Du mới – Đi để trở về.

31/05/2018