fbpx

Học tập tại trung tâm đào tạo của Hải Phong – Hải Phong JSC

Tại những buổi học tại trung tâm đào tạo của Hải Phong JSC, các bạn học viên sẽ thấy những nội quy như trong quân đội. Nhưng đó là một phần, trong những buổi học này các bạn sẽ có...

31/05/2018