fbpx

Hướng dẫn bài Giới thiệu bản thân phỏng vấn thi tuyển – Hải Phong., Jsc

Bài Giới thiệu bản thân bằng Tiếng Nhật để phỏng vấn với Video hướng dẫn giới thiệu bản thân bằng Tiếng Nhật dành cho các bạn ứng viên khi phỏng vấn với các công ty, nghiệp đoàn Nhật Bản. Video...

17/12/2020