fbpx

Quan trọng là bản lĩnh parody – Hải Phong JSC

Thông điệp nhỏ bé: quan trọng là bản lĩnh Quan trọng là phải tu trí Quan trọng là định hướng đúng con đường muôn đi. Đó là lời bài hát nhưng cũng là thông điệp muốn gửi tới tất cả...

31/05/2018