fbpx

Rajio taisou tại Trung Tâm tiếng Nhật của Hải Phong JSC

Một buổi tập thể dục của các học viên trong Trung Tâm tiếng Nhật của Hải Phong JSC Môi trường tại Trung Tâm được đánh giá có tính kỷ luật cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của các công ty...

31/05/2018