fbpx
6 năm trước

Các ngành nghề nào được tham gia chương trình thực tập sinh?

Các ngành nghề nào được tham gia đi thực tập tại Nhật?

Liệu có thể tham gia thực tập sinh với chuyên ngành khác với chuyên môn được đào tạo hay không?

Có 70 ngành và 130 nghề quy định được phép đi thực tập sinh sang Nhật, về cơ bản các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi đăng ký tham gia chương trình của công ty. Với các chuyên ngành, chuyên môn khác được đào tạo cũng có thể tham gia chương trình này.