fbpx

Tập đoàn KYOEI FOOD tổ chức phỏng vấn thi tuyển

Tập đoàn KYOEI FOOD tổ chức phỏng vấn thi tuyển tại Hải Phong Đà Nẵng hồi cuối Tháng 12/2018.

7 Tháng Một, 2019