fbpx

Tiễn bay 34 thực tập sinh ngày 28/06/2018

Cuối Tháng 06/2018, 34 bạn thực tập sinh – học viên Hải Phong lên đường sang Nhật nhận “nhiệm vụ”. Khoảnh khắc các bạn được gia đình, bạn bè tiễn bay đã được chúng tôi ghi lại.

05/07/2018