fbpx

Tập đoàn KYOEI FOOD tổ chức phỏng vấn thi tuyển

Tập đoàn KYOEI FOOD tổ chức phỏng vấn thi tuyển tại Hải Phong Đà Nẵng hồi cuối Tháng 12/2018.

07/01/2019