fbpx
5 năm trước

Công ty có chính sách gì hỗ trợ người lao động không?

Công ty Hải Phong luôn luôn có chính sách hỗ trợ người lao động khi người lao động gặp khó khăn:

Khi người lao động trúng tuyển chính thức công ty sẽ hỗ trợ bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng để tạo điều kiện tốt cho người lao động vay vốn. Số tiền vay được nhiều hay ít vẫn phụ thuộc vào sổ đỏ của gia đình. Và công ty vẫn khuyến khích người lao động khi tham gia   trình hãy chủ động về vốn.