fbpx
6 năm trước

Giả sử thực tập sinh bị về nước do công ty tiếp nhận phá sản, không có việc làm

Công ty Hải Phong chưa có trường hợp thực tập sinh phải về nước do công ty phá sản hay không có việc làm vì khi đưa người lao động sang một nhà máy, công ty tiếp nhận làm việc. Cán bộ của công ty đã xuống để kiểm định, nhà máy, đơn hàng.

Q: Giả sử nếu có trường hợp đó xẩy ra thì công ty sẽ giải quyết như thế nào?

A: Công ty sẽ chuyển hồ sơ của thực tập sinh sang công ty khác để thực tập sinh tiếp tục làm việc nếu thực tập sinh đồng ý. Nếu thực tập sinh không đồng ý, muốn về nước, công ty sẽ tạo điều kiện cho thực tập sinh về nước và hoàn lại chi phí hợp lý theo quy đinh.