fbpx
6 năm trước

Kỹ sư có được hỗ trợ như thực tập sinh năm đầu không?

Khác với thực tập sinh sang Nhật Bản theo chương trình vừa học vừa làm. Trong năm đầu tiên là năm thực tập kỹ năng, TTS chỉ được nhận chi phí hỗ trợ đào tạo nên được tạo điều kiện hỗ trợ tối đa.

Đối với các kỹ sư sang Nhật Bản làm việc được hưởng toàn bộ lương và chế độ đãi ngộ tương đương với lương và chế độ đãi ngộ giành cho kỹ sư người Nhật, do đó, các kỹ sư hoàn toàn có đủ điều kiện để tự trang trải mọi chi phí cho cuộc sống cá nhân của mình.