fbpx
5 năm trước

Nhờ sự trợ giúp của ai khi ở Nhật Bản?

Trước khi Tu nghiệp Nhật Bản, thực tập sinh được ký hợp đồng đầy đủ, trong đó thể hiện rõ ràng những quyền lợi và trách nhiệm của TTS tại Nhật Bản. Tại Nhật Bản, công ty HAI PHONG cử cán bộ đại diện và cán bộ chuyên trách, đảm bảo giải quyết và xử lý nhanh nhất mọi vấn đề phát sinh liên quan đến Thực tập sinh
Trong thời gian Tu nghiệp tại Nhật Bản, nếu có vấn đề phát sinh, Thực tập sinh lập tức thông tin về công ty, mọi vấn đề liên quan sẽ được cán bộ công ty trực tiếp xuống cơ sở và giải quyết trong thời gian nhanh nhất.
Phương châm của Công ty Hải Phong là: sẵn sàng bảo vệ đến cùng lợi ích hợp pháp của Thực Tập Sinh và người lao động.