fbpx
6 năm trước

QUYỀN LỢI CỦA THỰC TẬP SINH KHI SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC LÀ GÌ?

Quyền lợi của Thực tập sinh khi sang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản:

Đây là chương trình vừa học vừa làm, thông qua quá trình làm việc, thực tập kỹ năng thực tế tại Nhật Bản, Thực tập sinh vừa có điều kiện làm việc để nâng cao thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình, vừa có điều kiện học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ bản thân theo ngành nghề Thực tập.
Đi Nhật Bản thực tập, sau 03 năm, thực tập sinh có điều kiện trang bị cho mình một khả năng ngoại ngữ tiếng Nhật vững vàng, tác phong làm việc công nghiệp qua trải nghiệm thực tế tại đất nước phát triển hàng đầu thế giới và hơn nữa, kết thúc hợp đồng thực tập, về nước thực tập sinh được cấp chứng chỉ Thực tập và được công ty Hải Phong hỗ trợ về cơ hội việc làm ổn định ngay tại các khu công nghiệp liên doanh Việt – Nhật đang phát triển mạnh mẽ tại quê hương.