fbpx
5 năm trước

Sau khi kết thúc hợp đồng, thực tập sinh có được gia hạn thêm thời gian không?

Theo quy định của Pháp luật Nhật Bản hiện nay, 03 năm đến 05 năm (với ngành nghề xây dựng)  là thời gian dài nhất giành cho Thực tập sinh nước ngoài Tu nghiệp tại Nhật Bản. Khác với các chương trình lao động, nội dung kế hoạch học tập và làm việc cho Thực tập sinh đã được hoạch định từ trước. Do đó, không có trường hợp được gia hạn hợp đồng đối với chương trình Tu nghiệp Nhật Bản