fbpx
5 năm trước

Chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản là gì?

Khái quát về chương trình thực tập sinh (TTS) kỹ năng Nhật Bản:
Vào thập niên 80 thì xã hội Nhật Bản bắt đầu phải đương đầu với việc dân số lao động giảm trầm trọng hay còn gọi là già hóa dân số và chính phủ Nhật đã xem xét đến việc tiếp đón làn sóng lao động người nước ngoài. Kết quả là năm 1990 Nhật đã cho ra đời chế độ Tu nghiệp sinh. Về bề ngoài của chế độ này là nhằm truyền bá kỹ thuật của Nhật ra nước ngoài, đặc biệt là các nước đang phát triển cũng như giúp cho các công ty của Nhật tiếp cận với môi trường quốc tế. Và thời điểm này cộng với cách tiếp nhận truyền thống là qua các công ty thì còn nảy sinh ra cách tiếp nhận thông qua nghiệp đoàn. Nghiệp đoàn có chức năng quản lý hướng dẫn các công ty tiếp nhận tu nghiệp sinh. Năm 1993 thì chính phủ Nhật đã cho phép TNS sau khi kết thúc tu nghiệp có thể lao động 2 năm tại Nhật để thực hành những kỹ năng đã tu nghiệp được (tổng là 3 năm).

Về chương trình thực tập sinh bắt đầu từ tháng 7 năm 2010 không còn chế độ 1 năm tu nghiệp, mà chỉ còn 1 tháng, từ tháng thứ 2 là thực tập sinh được nhận lương tối thiểu tại vùng nơi làm việc, thu nhập được tính theo giờ làm trong tháng.

Đây là chương trình hợp tác hỗ trợ đào tạo của Chính phủ Nhật Bản giành cho các nước đang phát triển. Với mục đích, xây dựng đội ngũ nhân lực nòng cốt, thông qua đó, thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ tích cực sang đơn vị các nước phái cử thực tập sinh.