fbpx
5 năm trước

Thực tập sinh sẽ ký những hợp đồng nào?

Chương trình thức tập sinh có 2 loại hợp đồng mà Thực tập sinh gphải ký.

Hợp đồng thứ 1 là hợp đồng của thực tập sinh với cơ quan phái cử (Công ty xuất khẩu lao động) ngay sau khi trung tuyển.

Hợp đồng thứ  2 là hợp đồng ký với công ty tiếp nhận, hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi các em có Visa nhập cảnh vào Nhật Bản nên một số nghiệp đoàn cho ký sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản.

Thực tập sinh không ký trực tiếp với nghiệp đoàn nhưng việc quản lý các TTS nghiệp đoàn có toàn quyền quản lý. Vì công ty tiếp nhận trước khi tuyển dụng phải là thành viên được đăng ký trên cục quản lý lao động ngoài nước tại Nhật (JITCO).