fbpx
5 năm trước

Tiêu chuẩn cho chương trình kỹ sư tại Nhật Bản

Để tham gia chương trình kỹ sư làm việc tại Nhật Bản, trước hết ứng viên phải có tiếng Nhật từ N4 trở lên và bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học theo yêu cầu của từng ngành nghề thi tuyển. Ứng viên phải đáp ứng được đầy đủ điều kiện theo yêu cầu của nội dung thông báo tuyển dụng của công ty và chưa từng xin visa vào Nhật Bản.