fbpx
6 năm trước

Tôi có được làm công việc đúng tay nghề?

Công ty đảm bảo Thực tập sinh sẽ được tham gia thi tuyển theo các ngành nghề đúng với chương trình đào tạo nếu thực tập sinh yêu cầu.
Đối với những đơn hàng không yêu cầu kinh nghiệm và tay nghề cụ thể, thực tập sinh cũng có thể được tự nguyện đăng ký tham gia thi tuyển, hoặc được đào tạo trước từng đợt thi tuyển để có điều kiện phù hợp với chương trình thi tuyển.