fbpx
Tất cả bài viết
4 năm trước Ngày hội việc làm

Hoạt động tài trợ của Hải Phong JSC tại Học Viện Nông Nghiệp

Hải Phong JSC tài trợ nghiên cứu khoa học và học bổng cho sinh viên khoa cơ điện – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam. Với truyền thống hợp tác nhiều năm qua cùng Khoa Cơ điện, Học viện Nông...